HomePrint version English version

Drevo


Drevo sa používalo na výrobu rôznych výrobkov už v najstarších časoch, o ktorých existujú záznamy. Starovekí Egypťania z neho vyrábali nábytok, sochy a truhly už 2500 r. pred. n. l. Gréci na vrchole svojho vládnutia (700 r. pred. n. l.), ako aj Rimania (okolo r. 0) zhotovovali starostlivo vypracované lode, koče a zbrane z dreva a zaviedli zásady výroby nábytku, ktoré sa používajú doposiaľ. Väčšia rôznorodosť výrobkov sa začala objavovať v stredoveku, keď sa drevo začalo používať pri stavbe obydlí. Rôzne mechanizmy, ako napr. pumpy, veterné mlyny a dokonca hodiny spôsobili, že až do konca 17. storočia bolo drevo najdôležitejším technickým materiálom. Až železo, oceľ a betón ho neskôr v značnej miere nahradili v oblasti stavebného a strojárskeho priemyslu, no napr. na výrobu stavebných trámov sa drevo veľmi úspešne používa doposiaľ.

Zloženie: celulóza, hemicelulóza, lignín, 12 % vody.

Drevo brana    Drevo gitara

Drevo ponúka mimoriadne kombinácie vlastností. Je ľahké a v smere vlákien aj dostatočne tuhé, pevné a húževnaté. Pomer hodnôt týchto vlastností a hustoty je dokonca pri dreve najvyšší v porovnaní s takmer všetkými konštrukčnými materiálmi okrem kompozitných materiálov s polymérnou matricou spevnených keramickými vláknami. Drevo je lacné a regenerovateľné. Energia fosílneho paliva, ktorú drevo naakumuluje počas svojho rastu zo slnka je vyvážená s tou, ktorá je potrebná na jeho opätovné vypestovanie a zber. Ľahko sa opracováva pílením, vyrezávaním a veľmi dobre sa spája. Z laminovaného dreva sa dajú dokonca tvarovaním vyrobiť rôzne výrobky komplexných tvarov. Má veľmi pekný estetický povrchový dizajn, na dotyk ako aj svojim vzhľadom vyvoláva pocit tepla spojený s asociáciami vysokej umeleckej hodnoty a kvality.

Vlastnosti
PDF ikonka

 
Použitie:

Nábytok; podlahové parkety; schodištia; obklady stien; sochy; rámy okien a dverí atď. (Takmer všetky nosné konštrukcie, od ktorých sa vyžaduje mimoriadne pekný estetický vzhľad sú vyrobené z dreva)

linky Slovensko
Použitá literatúra
• CES EduPack 2007, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.


Autor: Jerz J., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Bratislava