HomePrint version English version

Mgr. Michaela Sojková (Valeriánová), PhD.


 valerianova

Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 01 Bratislava

Web:      www.elu.sav.sk 

Tel:        02 - 5477 5820/2240
Fax:       02 - 5477 58816
E-mail:   michaela.sojkova@savba.sk

Odborné zameranie:

Príprava a štúdium vysokoteplotných supravodičov pomocou magnetrónového naprašovania, príprava zmesných oxidov pomocou sol-gelovej metódy

Technológie

- vysokovákuové (do 10-4 Pa) zariadenie Leybold - Heraeus vybavené elektrónovým delom, tromi magnetrónmi umožňujúcimi jednosmerné a vysokofrekvenčné naprašovanie na rôzne podložky, možnosť prípravy multivrstvových štruktúr
- žíhacie pece do teploty 1250ºC so stabilitou ± 3ºC v atmosfére Ar, O2
- žíhanie v zatavených kremenných trubiciach

Vývoj materiálov

- dielektrické rozdeľovacie vrstvy a prekurzorové ReBaCaCuO vrstvy
- tenké vrstvy vysokoteplotných supravodičov na báze tália a ortuti
- zmesné oxidy na báze ReBaCaCuO

Zoznam publikácií