HomePrint version English version

Ing. Miroslav Kratochvíl


foto Kratochvil

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
Kopčianska 14
851 01 Bratislava 5

http:// www.pzvar.sk

Tel: +421-2-68262119
Fax: +421-2-68262100
E-mail: kratochvil.miroslav@pzvar.sk

Ing. Kratochvíl je vedúcim úseku technologických aplikácií v divízii zváracích technológii a automatizácie. Zaoberá sa výskumom, vývojom a priemyselnými aplikáciami technológií zvárania a tepelného delenia materiálov s vysokokoncentrovanými zdrojmi energie (laser, elektrónový lúč, plazma). Špecializuje sa na nasledovné technológie:
- elektrónolúčové zváranie materiálov a elektrónolúčové zváracie zariadenia
- laserové zváranie a povrchové spracovanie materiálov
- plazmové rezacie centrá
- jednoúčelové zváracie zariadenia
- vibračné zariadenia na odstraňovanie zvyškových napätí v súčiastkach po zváraní.

Podieľa sa na riešení viacerých projektov výskumu a vývoja.