Script: /index.php?ID=7
Query: INSERT INTO counter_05 VALUES(0,'2162957','2017-11-18','54.224.187.45','fthrbmj1e8k1tl09a0befnhc44')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '943181' for key 'PRIMARY'
Projekt
HomePrint version English version

Projekt


Sieť MatNet sa buduje v rámci riešenia projektu "Vybudovanie výskumno-vývojovej a inovačnej siete pre oblasť materiálov a technológií ich spájania (MatNet)" spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.

Ciele projektu:


Projekt koordinuje Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV,

koordinátor projektu:

Dr. Ing. Jaroslav Jerz
Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Adresa: Račianska 75
             831 02 Bratislava 3
             Slovensko
Tel.:      + 421 - 2 - 49 26 82 23
Fax:      + 421 - 2 - 49 26 83 12
e-mail:  ummsjerz@savba.sk

spoluriešiteľské inštitúcie sú:

Elektrotechnický ústav SAV
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (Katedra elektrotechnológie)
Fyzikálny ústav SAV
Medzinárodné laserové centrum
Prvá zváračská, a.s.
Strojnícka fakulta STU (Katedra materiálov a technológií)
Ústav anorganickej chémie SAV
Ústav polymérov SAV.

 
Logo ESF
Projekt je spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu.