HomePrint version English version

Ing. Juraj Packa, PhD.


packa

Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra elektrotechnológie
Ilkovičova 3,
SK-81219 Bratislava
Slovenská republika

www.fei.stuba.sk

Tel.:      +421-2-60291268
Fax:      +421-2-65425822
E-mail: juraj.packa@stuba.sk

Ing. Juraj Packa, PhD. pôsobí  od roku  2001 na Katedre elektrotechnológie FEI STU v Bratislave  ako odborný asistent. Zaoberá sa diagnostikou elektroizolačných materiálov a degradačnými procesmi pôsobiacimi počas ich prevádzky ako aj problematikou stárnutia materiálov. V posledných rokoch je zapojený do výskumu fotovoltiky a fotovoltických systémov so zameraním na zmeny vlastností zapúzdrovacích materiálov pre fotovoltické aplikácie.

Vybrané publikácie:

  1. Lelák, J., Durman, V., Packa, J., Olach, O.:  Diagnostics of Medium Voltage PVC Cables by Dissipation Factor Measurement at Very Low Frequency, Conference Record of the 2002 IEEE International Symposium on Electrical Insulation, Boston, MA USA, April 7-10, 2002, pp. 79 – 82
  2. ĎURMAN, V., Packa, J., LELÁK, J., Šály, V.: Measurement of low frequency dispersion in electrical grade ceramics, physica status solidi (c) 4, No.3, 2007, pp.1250 – 1253 (2007)/ DOI 10.1002/pssc.200673808
  3. LELÁK, J., ĎURMAN, V., PACKA, J., VÁRY, M.: VLF Diagnostics of PVC Cables during Thermal and Radiation Ageing. In: Metody i sredstva ocenki sostojanija energetičeskogo oborudovanija : Vypusk 30. - Sankt Peterburg : Peterburgskij energetičeskij institut, 2006. - p. 65-68.
  4. Šály, V., SLOBODA, M., ĎuriŠ, T., Packa, J., Ružinský, M., Bařinka, R., PORUBA, A.: Characterization of crystalline silicon solar cells for concentration applications, 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference, Dresden, Germany, September 4-8, 2006, ISBN 3-936338-20-5, pp.469-472
  5. Šály, V., Packa, J., Ružinský, M., ĎuriŠ, T., Bařinka, R.: Electrical properties of the PV module encapsulant, 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Spain, Barcelona, June 6-10, 2005, pp.2372 – 2375