HomePrint version English version

Doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.


saly

Katedra elektrotechnológie
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
Slovenská republika

www.fei.stuba.sk

Tel:     +421-2-60291746
Fax:    +421-2-65425822
E-mail: vladimir.saly@stuba.sk

Odborné zameranie:

Vysokoškolský pedagóg, zameranie na materiály používané v elektrotechnike a ich vlastnosti, obnoviteľné zdroje energie, polovodiče a polovodičové štruktúry najmä pre fotovoltické aplikácie, slnečné články na kryštalickom kremíku, degradačné procesy fotovoltických zariadení.

Pedagogická činnosť:
Elektrotechnické materiály, Technologické procesy, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Vybrané publikácie:

  1. Šály, Vladimír – Ružinský, Michal – Baratka, Stanislav: Photovoltaics in Slovakia – status and conditions for development within integrating Europe. Renewable Energy, Elsevier Ltd., 31 (2006) 865-875.
  2. Šály, Vladimír – Sloboda, Miroslav – Ďuriš, Tomáš – Packa, Juraj – Ružinský, Michal – Bařinka Radim – Poruba, Aleš: Characterisation of crystalline silicon solar cells for concentration applications. In: Proc. 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference, 4-8 September 2006, Dresden, Germany, 469-472.
  3. Aperathitis, Elias – Androulidaki, Maria – Voulgaropoulou, Popi – Kambilafka, Vicky – Šály, Vladimír – Ružinský, Michal – Prokein, Patrik: Properties of thermally treated n-ZnN fabricated from ZnN target by sputtering and conversion into p-ZnO for photovoltaic applications. In: Proc. 21st European Photovoltaic Solar Energy Conference, 4-8 September 2006, Dresden, Germany, 1894-1897.
  4. Perentzis, George – Horopanitis, Eyaggelos – Papadimitriou, Leonidas – Ďurman, Vladimír – Šály, Vladimír – Packa, Juraj: Dielectric properties of Li doped Li-Nb-O thin films. Phys. Stat. Sol. (c), 4, (2007), 1246-1247.