HomePrint version English version

Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.


kopca

Katedra elektrotechnológie
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
Slovenská Republika
 
http://www.fei.stuba.sk
 
Tel:  +421 2 602 91 685
Fax: +421 2 654 25 822
e-mail: miroslav.kopca@stuba.sk

Odborné zameranie:
elektrotechnické materiály pre elektroniku
špeciálne druhy dielektrických materiálov pre kondenzátory – feroelektriká
technológia elektronických zariadení
bezpečnosť a spoľahlivosť elektrických zariadení
problematika elektrických kontaktov

Pedagogická činnosť:

Prednášky v predmetoch Technológia elektronických zariadení, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci I a II

Vybrané publikácie:

  1. KOPČA, M., GONDA, P., FRANEK, J.: Properties of  Ferroelectric and Ferrimagnetic Materials for Antireflection  Impedances. In: "The Effect of non-standard external Factors  on Physical Properties of Solids.“ Proceedings of the 2nd  workshop, s. 65 - 68, 18 - 20 September 1996, Kočovce, SR,  ISBN 80-8040-032-6.
  1. PADYŠÁK, M., KOPČA, M.: Sledovanie kontaktov inštalačných  svoriek v rôznych prostrediach pri zvýšenej teplote. In: EE  - mimoriadne číslo, vydané pri príležitosti konania  medzinárodnej konferencie "Elektrotechnika a energetika `96"  EE, ročník II, s. B-26 - B28, Trenčín, 13. - 15.11.1996, SR.
  1. GRUSKOVÁ, A., KEVICKÁ, D., KOPČA, M., RUSNÁK, M.: Preparation and Analysis of Dielectric Properties of Substituted Barium Titanate. In: 13th International Conference DISEE 2000, s. 197 – 2000, 12. – 14.9.2000. Častá – Píla, SR. ISBN 80-227-1405-4.
  1. KOPČA, M.: Technologic and Reliability Aspects of the Electronics Equipment Production on the Leadfree Technology. In: 4th International Scientific Conference, 22 – 23. Máj 2001, Žilina SR.  ISBN 80-7100-838-9.
  1. KOZÍK, T., SORENTÍNYOVÁ, Z., KALUŽNÝ, J., KIŠS, M., ČERVINKOVÁ, D, KOPČA, M.: Porosity Changes of Plastic Ferrite Foils. In: PROCEEDINGS of the 9th International Workshop on Applied Physics of Condensed Matter. s. 147. ŽU, Žilina 2003.
  1. KOPČA, M., VÁRY, M., KOZÍK, T., DOSOUDIL, R.: Thermal ageing of the plastic ferrite foils with PVC matrix. In: PROCEEDINGS of the 11th International Workshop on Applied Physics of Condensed Matter. June 15 – 17, 2005, Malá Lučivná, SR, s. 29-33. ISBN 80-8070-411-2.