HomePrint version English version

Ing. Vladimír Ďurman, PhD.


durman

Katedra elektrotechnológie
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
Slovenská Republika

www.fei.stuba.sk


Tel:       
+421-2-60291612
Fax:      
+421-2-65420415
E-mail:  vladimir.durman@stuba.sk

Odborné zameranie:

  • špeciálne meracie metódy vo výskume dielektrík (meranie veľmi malých prúdov, zotavené napätie, impedančná spektroskopia, meranie v rozsahu veľmi nízkych frekvencií),
  • štatistické a numerické metódy spracovania údajov, automatické meracie systémy, transformácia dielektrických údajov z časovej do frekvenčnej oblasti,
  • diagnostika materiálov a systémov používaných v silnoprúdovej elektrotechnike

Vybrané publikácie:

  1. ĎURMAN, V. - OLACH, O.: Influence of mechanical resonance in dielectric measurements of paper. J. Phys. E: Scientific measurements, 15, 1982, s.1162-1163.
  2. ĎURMAN, V. - OLACH, O.: Complex modulus formalism in the analysis of dielectric relaxation measurements. Journal of Electrical Engineering, 48, 1997, č. 3-4, s. 79-81.
  3. ĎURMAN, V. - LELÁK, J.: Conversion of dielectric data from the time domain to the frequency domain. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 4, 2005, č. 2, s. 71-74.
  4. ĎURMAN, V. - PACKA, J. - LELÁK, J. - ŠÁLY, V.: Measurement of the low frequency dispersion in electrical grade ceramics. Phys. Status Solidi C, 4, 2007, č. 3, s. 1250-1253.