HomePrint version English version

Doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.


lelak


Katedra elektrotechnológie
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava
Slovenská republika
 
www.fei.stuba.sk

Tel:     +421-2-60291344
Fax:    +421-2-65425822
E-mail: jaroslav.lelak@stuba.sk

Odborné zameranie:
 • elektrotechnické materiály a technológie výroby, meranie vlastností elektrotechnických materiálov v rôznych podmienkach
 • vysokonapäťové izolácie a izolačné systémy, návrh, technológia výroby najmä silnoprúdových zariadení, diagnostické merania.
 • zrýchlené životnostné skúšky elektroizolačných materiálov a systémov, stanovenie vplyvu degradačných procesov na  elektrotechnické materiály a systémy,  odhady zvyškovej životnosti,
 • metalické a optické káble, konštrukcia, technológia výroby a meranie vlastností,

 

Vybrané publikácie:

 

 1. ĎURMAN, V. – LELÁK, J.: Conversion of dielectric data from the time domain to the frequency domain. Advances in Electrical and Electronic Engineering, 4, 2005, č. 2, s. 71-74.
 2. ĎURMAN, V. - PACKA, J. – LELÁK, J. - ŠÁLY, V.: Measurement of the low frequency dispersion in electrical grade ceramics. Phys. Status Solidi C, 4, 2007, č. 3, s. 1250-1253.
 3. Lelák, J., Durman, V., Packa, J., Olach, O.:  Diagnostics of Medium Voltage PVC Cables by Dissipation Factor Measurement at Very Low Frequency, Conference Record of the 2002 IEEE International Symposium on Electrical Insulation, Boston, MA USA, April 7-10, 2002, pp. 79 – 82
 4. Ďurman V,  Wiesner M., Lelák J. Olach O. : Comparison Between the Dielectric Data  Derived from Current and Voltage. In.: Journal of Electrical Engineering Vol 52, 2001, pp. 193-199
 5. LELÁK, J., ĎURMAN, V., KOPČA, M., PACKA, J., VÁRY, M., KOZA, E.: Effect of Various Degradation Factors on the Properties of PVC Insulated Power Cables. In: Study and Control of Corrosion in the Perspective of Sustainable Development of Urban Distribution Grids : 5th International Conference. Tárgu Mures, Romania, 18.-20.5.2006. - Bucharest : Publishing House Printech, 2006. - p. 99-103.
 6. Janíček F., Murín J., Lelák J.: Loading Conditions and Evaluation of the Rise of Temperature in an Enclosed Conductor. In.: Journal of Electrical Engineering Vol 52, 2001, pp. 210-215

 

Realizované projekty väčšieho významu:

 • Návrh a realizácia pracoviska pre testovanie izolátorov v podniku Ceram a.s group PPC Insulators, Nové Sady, 1998 , zodp. riešiteľ
 • Experimentálna stavba: Úprava 2x400 kV vedenia V477/478 Lemešany-Krosno zameraná na odstraňovanie námrazy zo zemných lán 8/ 2000, zodp. riešiteľ,  riešené pre SEPS a.s. Bratislava 
 • Experimentálna stavba: Úprava 2x400 kV vedenia V477/478 Lemešany-Krosno zameraná na odstraňovanie námrazy zo zemných lán,  2002  II. etapa, zodp. riešiteľ, riešené pre SEPS a.s. Bratislava 
 • Životnostné skúšky pri kombinovanom namáhaní modifikovaných epoxidových živíc,  medzinárodný projekt /kontrakt  2005 – 2007  s ABB Switzerland Ltd. Corporate Research  Baden Deattwil,  zodp. riešiteľ.
 • Životnostné skúšky vonkajších izolátorov pri DC namáhaní - medzinárodný projekt/kontrakt  2007 – 2009  s ABB Switzerland Ltd. Corporate Research  Baden Deattwil,  zodp. riešiteľ