HomePrint version English version

Cín


Čistý cín je biely striebristý kov, ktorý je mäkký, kujný a tvárny. Je jedným z najstarších kovov, ktoré človek pozná, ale v prírode sa ako kov nevyskytuje. Nepochybne najvýznamnejším cínovým minerálom je kassiterit, v prírode sa vyskytujúci oxid cínu, ktorý vo svojej najčistejšej forme obsahuje 78,6% cínu. Cín je pomerne vzácny minerál v porovnaní s niektorými inými kovmi, ako meď, olovo alebo zinok, s priemerným obsahom okolo 2 ppm v zemskej kôre.

Cínový pohár

Vlastnosti
PDF ikonka

Cín (Sn) je členom 4. skupiny periodickej tabuľky, spolu s uhlíkom, kremíkom, germániom a olovom. Ak ho posudzujeme ako kov, najdôležitejšími vlastnosťami cínu sú nízka teplota tavenia, netoxickosť, odolnosť voči korózii, príťažlivý vzhľad a schopnosť ľahko vytvárať rôzne užitočné zliatiny s väčšinou kovov.
Cín sa zriedkavo používa v čistej forme vzhľadom na svoju mäkkosť. Takmer vždy sa používa v kombinácii s inými kovmi, buď ako legujúci prvok alebo ako povlak.
V zlúčeninách sa objavuje vo 2 oxidačných stavoch, buď +2 (cínatý) alebo +4 (ciničitý), a vytvára rôzne priemyselne významné zlúčeniny oboch typov.

Použitie
Cín má výnimočnú kombináciu vlastností, čo viedlo k jeho využitiu vo veľkom množstve aplikácií. Má množstvo využití ako kov, zliatina alebo chemická zlúčenina. Dve najvýznamnejšie aplikácie sú v spájkach a cínovom plechu. Svetová spotreba cínu je okolo 310 000 ton ročne.

Zliatiny cínu

Spájky
Spájky sú najrozšírenejším produktom z cínu a nachádzajú využitie v elektronike, inštalatérstve a všeobecnom strojárstve. V minulosti bola prevažná väčšina spájok založená na kombinácii cín-olovo. Keďže však legislatíva zakazuje použitie olova, nadobúdajú väčší význam bezolovnaté spájky. Ich výber je široký; väčšina z nich je založených na cíne s prídavkom striebra, medi, bizmutu, antimónu, india a zinku v rôznych kombináciách.

Cínová zliatina Pewter
Pewter je zliatina s obsahom viac ako 90 % cínu, ktorá sa používa na riady, ozdobné predmety, odevnú bižutériu a hračky. Najvýznamnejšími legujúcimi prvkami sú antimón a meď.

Zliatiny z bieleho kovu
Pôvodne využívané v ložiskách. Tieto zliatiny sú považované za materiály pre nenáročnú prevádzku vzhľadom na ich obmedzenú únavovú odolnosť a schopnosť odolať vysokým zaťaženiam (obvykle sa používajú ako vrstva na bronzovom, oceľovom alebo železnom podklade). Zliatiny bohaté na cín bežne obsahujú antimón, meď alebo olovo v množstve do 12 hm.% cínu. Zliatiny bohaté na olovo obsahujú od 1 do 10 % cínu.

Bronzy
Bronzy sú zliatiny medi a cínu, s komerčnými stupňami obvykle obsahujúcimi od 3 do 8 % cínu v prípade tvárniacich produktov (tvarovaných ako platne, pásy, rúry, tyče a drôty a používané v aplikáciách, ako sú pružiny alebo časti prístrojov) a do 12 % v prípade liatych výrobkov (používaných na ozubené kolesá, klzné ložiská a v tradičných aplikáciách, napr. na výrobu zvonov a architektonických pamätníkov). Delové bronzy obsahujú aj zinok.

Ostatné zliatiny s obsahom cínu
Zliatiny hliníka a cínu na ložiskové aplikácie (Al6Sn, Al20Sn); zliatiny zirkónia a cínu (Zr2.5Sn) na puzdrá jadrového paliva; zliatiny titánu a cínu; zliatiny nióbu a cínu; zubné zliatiny (amalgám Ag3SnHg); ľahko taviteľné zliatiny.

Obaly

Cínový plech
Cínový plech na obaly je druhým najrozšírenejším využitím cínu. Cínový plech je tenký, za studena valcovaný pás z nízkouhlíkovej ocele, na oboch stranách potiahnutý komerčne čistým cínom (1-15,2 g/m2).

Obaly z cínových zliatin
Množstvo cínových zliatin sa využíva komerčne ako obaly; sú to zliatiny cínu s niklom, cínu so zinkom, cínu s meďou, cínu s olovom a matový biely plech. Môžu sa aplikovať pokovovaním ponorom alebo elektrolytickým pokovovaním. Typické oblasti ich aplikácie zahŕňajú elektroniku, automobilový priemysel, potreby pre domácnosť a zariadenia chemickej výroby.

Zlúčeniny cínu

Anorganické a organické zlúčeniny cínu (oxid, chlorid, ciničitan zinku, dibutylcín dilaureát) sa vyrábajú pre širokú paletu aplikácií, napríklad samozhášače, katalyzátory, keramika, plynové senzory, zubné pasty, stabilizátory PVC, pesticídy, sklené obaly.

Použitá literatúra

• http://www.mas.dti.gov.uk/pluto-resources/2668.pdf
• http://skovsantik.dk

Zem   Vlajka EU


Autor: Jerz J., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV