HomePrint version English version

Zinok - chemicky čistý


Zinok je modro-biely kov s nízkou teplotou tavenia (420°C). Slangový výraz pre bar alebo krčmu vo francúzštine je „le zinc“ (zinok); barové pulty vo Francúzsku bývali - a mnohé ešte sú - pokryté zinkom na ochranu pred poškodením vínom a pivom. Plochy pultov majú zložité tvary - ploché, zakrivené profily, zaguľatené alebo profilované hrany. Tieto dve vety hovoria veľa o zinku: je kujný; je hygienický; odoláva kyselinám (víno), zásadám (čistiace prostriedky) a zlému zaobchádzaniu (nedisciplinovaní zákazníci). Toto sú dôvody, prečo sa ešte aj dnes používa. Ďalším je dobrá schopnosť zliatin zinku vyplňovať dutinu odlievacej formy, ich nízka teplota tavenia a tekutosť určujú ich vedúce miesto pri odlievaní do foriem.
Zinok
Čistý zinok dobre odoláva atmosférickej korózii a vplyvom počasia získava príťažlivú patinu. Strecha vľavo je pokrytá zinkovým plechom. Cestné zvodidlá vpravo sú vyrobené z ocele povlakovanej zinkom; charakteristická je povrchová textúra s viditeľnými veľkými zinkovými zrnami.

Zloženie
99,5 % Zn

Výpary zinku sú toxické - ak sa ich nadýchate, dostanete „zinkovú triašku“, ale dnes už je bežná adekvátna ochrana. Vo všetkých ostatných smeroch je zinok výnimočný: nie je toxický, má nízky energetický obsah a možno ho aj recyklovať (pochopiteľne len zinkové súčiastky, povrchový povlak na plechu nie).

Konštrukčné návody
Zinok sa používa vo forme povlakov a pozinkovanej ocele na ochranu proti korózii. Tvárniteťný zinok je vo forme pásov, plechov, fólií, platní, tyčí, drôtov a výliskov na kovanie alebo prietlačné lisovanie. Je pomerne málo pevný (v ťahu 60 - 120 MPa), ale vzhľadom na jeho hexagonálnu štruktúru by ohyb vo valcovanom zinkovom plechu mal byť kolmý na smer zrna alebo valcovania a polomer ohybu by nemal byť menší ako hrúbka plechu. Tvárniteľné zliatiny zinku sa ľahko spájkujú a bodovo zvárajú. Zinok sa dá leštiť, povrchovo upravovať, potiahnuť povlakom alebo farbiť. Pri vystavení účinkom vzduchu sa na povrchu zinku vytvára vrstva uhličitanu, ktorá má voči korózii silné ochranné účinky; často sa preto zinok necháva bez povlaku.

Technické poznámky
Tvárniaci zinok sa vyrába valcovaním odlievaných platní za tepla, pretláčaním alebo ťahaním. Zinkové fólie sa vyrábajú elektrolytickým nanášaním zinkového povlaku na hliníkový bubon, z ktorého sa následne stiahnu.

Príklady použitia
Pokovovanie ocele a iné ochranné povlaky; obkladanie a klampiarske príslušenstvo budov; reflektory bateriek; kryty rádioprijímačov; tesnenia; foto-gravírovacie platne; povlak na kuchynské pulty; elektródy do zinkovo-uhlíkových batérií.

Použitá literatúra
• CES EduPack 2007, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.

Zem   Vlajka SR


Autor: Jerz J., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV