Script: /index.php?ID=767
Query: INSERT INTO counter_05 VALUES(0,'2135977','2017-10-23','54.158.55.5','u53ga69uo2mcl6nb7aoc0c4c47')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '943181' for key 'PRIMARY'
Frézovanie
HomePrint version English version

Frézovanie


Pri frézovaní sa postupne odstraňuje materiál rotujúcim viaczubovým rezným nástrojom. Keďže obrobok, ako aj rotujúci nástroj (fréza) sa môže počas frézovania pohybovať po rôznych trajektóriách (vo viacerých osiach súčasne), frézovaním sa ľahko dajú vyrobiť plochy takmer akéhokoľvek, dokonca aj veľmi komplikovaného 3-rozmerného tvaru.

Frézovanie

Schematické znázornenie čelného, dopredného a spätného frézovania

Použitá literatúra
• CES EduPack 2007, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.


Autor: Jerz J., Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV