HomePrint version English version

Doc. Ing. Dušan Berek, DrSc.


Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
842 36 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.polymer.sav.sk/

Tel.:     +421 - 2 - 5477 1641
Fax:     +421 - 2 - 5477 5923
E-mail: dusan.berek@savba.sk

Dr. Dušan Berek vedie skupinu kvapalinovej chromatografie Ústavu polymérov. Je odborníkom v oblasti kvapalinovej chromatografie polymérov a využitia polymérov v kvapalinovej chromatografii. Pomocou gélovej permeačnej chromatografie (GPC) stanovuje mólové hmotnosti a molhmotnostné distribúcie polymérov. Vyvinul a aplikoval sériu originálnych metód, ktoré kombinujú exklúzny retenčný mechanizmus GPC s entalpickými (inteaktívnymi) mechanizmami kvapalinovej chromatografie syntetických polymérov. Pomocou takýchto kombinovaných metód možno separovať a následne určiť mólové hmotnosti kopolymérov, zložiek polymérových zmesí i funkcionalizovaných oligomérov. Jedinečná je aplikácia týchto kombinovaných metód pri separácii a analýze minoritných (1%) makromolekulových zložiek v multikomponentových polymérových systémoch – na riešenie tejto úlohy dosiaľ neexistovali vhodné postupy.

Vybrané publikácie:

Berek, D.: „Adsorption and Enthalpic Partition in Liquid Chromatography of Non-Charged Synthetic Polymers. 3. Interphase Adsorption versus Enthalpic Partition of Polystyrene in Alkane- Bonded Silica Gel“, Macromol. Chem. Phys., 206, 2005, p. 1915

Berek, D.: “Critical Conditions and Limiting Conditions in Liquid Chromatography of Synthetic Polymers”, Macromol. Symp., 231, 2006, p. 134

Berek, D.: „Liquid chromatography of synthetic polymers under limiting conditions of insolubility. I. Principle of the method“ Chem. pap. 60 (1) 2006, p. 71

Berek, D.: Liquid Chromatography Under Limiting Conditions of Insolubility. II, Macromol. Chem. Phys., 207, 2006, p. 893