HomePrint version English version

Sklokeramika


Sklokeramika je polykryštalický materiál vyrobený riadenou kryštalizáciou zo skla. Kryštalizácia prebieha v celom objeme skla podľa prísne regulovaného režimu, za účasti látok urýchľujúcich nukleáciu. Získava sa tak produkt s rovnomernou a jemnozrnnou štruktúrou (veľkosť kryštálov obvykle 0,1 – 1 mm), obsahujúci len malé množstvo zvyškovej fázy. Výrobný postup záleží na tavení a tvarovaní výrobkov sklárskou technikou a na tepelnom spracovaní, ktorým sa výrobky prevedú na produkt charakteru keramiky. Výhodou tohto postupu je predovšetkým to, že z homogénneho skla sa získa rovnomerná neporézna štruktúra, ktorá je nositeľom vysokej pevnosti (podstatne vyššej než u vychádzajúceho skla) a rôznych špecifických vlastností (napr. veľmi nízka až nulová teplotná rozťažnosť). Ďalšou prednosťou je možnosť plynulých zmien vlastností zmenou vychádzajúceho zloženia skla, a tým aj konečného fázového zloženia, vyššia účinnosť sklárskych tvarovacích postupov najmä pri výrobkoch, ktoré sa keramickou technikou ťažko tvarujú, možnosť presného dodržania rozmerových tolerancií aj.
 
Technické poznámky
V zásade je možné aspoň niektoré typy sklokeramiky, resp. hmoty podobného fázového zložení pripraviť slinovaním práškových zmesí, t.j. keramickým výrobným postupom. Nedá sa však dosiahnuť jemnozrnná a rovnomerná štruktúra, ktorá je hlavnou zvláštnosťou a prednosťou sklokeramiky.
 
Vlastnosti
Pri keramických a kovových materiáloch je známe, že mechanická pevnosť silne závisí na štruktúre: čím menšia je veľkosť zŕn, tým vyššie sú obvykle mechanické parametre. Pri sklokeramike by mala existovať určitá optimálna veľkosť zŕn, pretože pri homogénnom skle je pevnosť opäť pomerne nízka.

Príklady použitia
Objav sklokeramiky ako nového typu materiálu s neobvyklými parametrami a ich rýchly laboratórny vývoj predišiel vo svojej dobe aplikačné možnosti. Dnes sa sklokeramika uplatňuje vo výrobe varných nádob ďalej v technike, kde sa využívajú špecifické mechanické, tepelné, elektrické a iné vlastnosti, a konečne v stavebníctve, ktoré sa orientuje na materiály z lacných prírodných alebo odpadných surovín.
 
Použitá literatúra