HomePrint version English version

Penový hliník


Oblasť transferu: nové materiály
Inštitúcia: Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV


Ponuka transferu:

ÚMMS SAV ponúka poradenstvo pri výbere vhodnej aplikácie penového hliníka, ako aj vývoj a výrobu prototypov na testovanie v reálnych podmienkach zaťažovania.
ÚMMS SAV vlastní know-how a má dlhoročné skúsenosti s technológiou výroby penového hliníka umožňujúcou výrobu rôznych tvarových súčiastok, platní a sendvičov z penového hliníka. V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje optimalizácii technológie speňovania, výrobe prototypov, testovaniu a modelovaniu ich vlastností.


Kontaktná osoba: Dr. Ing. Jaroslav Jerz
tel.: 02 49268 223
e-mail: ummsjerz@savba.sk