MatNet Slovensko - Výskumno-vývojová a inovačná sieť pre oblasť materiálov a technológií

Materiály podľa druhu


Kovy
   
Liatiny
    Ocele
    Hliník
    Meď
    Horčík
    Titán
    Cín
    Nikel
    Zinok
    Olovo
    Wolfrám

Kompozity
    S kovovou matricou
    S polymérnou matricou
    S keramickou matricou

Peny
   Keramické
   Kovové
   Polymérne

Polyméry
    Elastoméry
    Termoplasty
    Termosety

Sklo a keramika
    Technická keramika
    Sklo
    Sklokeramika
    Anorganické spojivá

Prírodné materiály
    Drevo
    Korok
    Koža
    Bambus

powered by SysCom, AGLO solutions