Script: /index.php?ID=905
Query: INSERT INTO counter_05 VALUES(0,'2162951','2017-11-18','54.224.187.45','tphjqc952tnru0jsgo73pg9ve3')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '943181' for key 'PRIMARY'
Transfery nových materiálov, technológií a metód
HomePrint version English version

Transfery nových materiálov, technológií a metód


Penový hliník
Ponuka zváracích technológií
Ponuka zváracích zariadení
Povlakovanie metódou fyzikálneho nanášania z pár (PVD)