Script: /index.php?ID=905
Query: INSERT INTO counter_05 VALUES(0,'2034853','2017-06-29','54.81.154.223','jrgu9t34jamjktq2qq6ulbu3o2')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '943181' for key 'PRIMARY'
Transfery nových materiálov, technológií a metód
HomePrint version English version

Transfery nových materiálov, technológií a metód


Penový hliník
Ponuka zváracích technológií
Ponuka zváracích zariadení
Povlakovanie metódou fyzikálneho nanášania z pár (PVD)